fbpx

Kitaplar – Yayınlarımız

Yeni Nesil Online İçerik Yazarlığı

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet hayatımınız birçok alanında etkisini arttırmaya devam ediyor. Bilgisayarımız ve elimizden düşürmediğiniz cep telefonumuzla internette geziniyoruz. Son açıklanan verilere göre ülkemizde yaşayan 83.8 milyon nüfusun 62 milyonu internet kullanıyor. İnternet kullanıcılarının 54 milyonu en az bir sosyal medya platformu kullanıcısı. Dünya genelinde internette geçirilen süre ortama 6 saat 43 dakika iken bu rakam ülkemizde 7 saat 21 dakika. Dünya nüfusu, gününün 2 saat 24 dakikasını sosyal medyada geçirirken, ülkemizdeki insanlar sosyal medyada 2 saat 51 dakika vakit geçiriyor.


Dünya üzerinde internet kullanıcı sayısı bugün itibariyle 4.3 milyar kişi yani dünya nüfusunun yarısını geçti. Her gün dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insan gününün önemli bir bölümünü internette geçiriyor. İnsanlar artık internette sadece haber okuma, oyun oynama veya araştırma yapmıyor. Giyimden, kitaba, bilgisayardan, oyuna, cep telefonundan, mutfak eşyalarına kadar her gün yüzbinlerce kişi internetten alışveriş yapıyor. Dünya genelinde e-ticaret hacmi 4,2 trilyon doları aştı. Rakamlar incelendiğinde internetin kapsadığı ekonomik alanın ne kadar büyük bir pastayı oluşturduğu ortada.


İnternette alışverişe bu kadar ilginin artması artık insanların alışverişte yaşam biçimleri ve davranışları da dönüşmeye başladı. Bu dönüşün semantik web ile daha anlamsal bir duruma ulaştı. Yaşanan tüm bu değişimler sonucunda internette yer almak isteyenlerin tüm gelişimleri takip etmek zorunda. Yaşananlar ayrıca mevcutta internette yer alan ancak sahip olduğu alanı kuvvetlendirmek isteyenler  içinde tüm yenilikleri takip etmenin yanı sıra ürünlerine daha nitelikli içerikler üretmelerini zorunlu hale getirdi. Ürün ve hizmetler için hazırlanan içeriklerin daha nitelikli olması yeni bir bir iş modelini de ortaya çıkardı. Dünya genelinde yaklaşık 10 yıldır yapılan ancak ülkemizde son 5 yıldır etkinliğini arttırmaya başlayan yeni iş modeli Online İçerik Yazarlığı. Uzmanlar ve Yeni Başlayanlar İçin Yeni Nesil İş Modeli: Online İçerik Yazarlığı kitabı, tamamen homeworking biçimde yapılan Online İçerik Yazarlığı konusunda şimdiye kadar yazılan tek eser olma özelliğine sahip.


Bu eser sayesinde iş potansiyeli olarak önemli bir aşamada olan Online İçerik Yazarlığı hakkında pek çok bilgiye erişebilirsiniz. Hem şirketler hem de bu alanda çalışmak isteyenler için bir başucu kitabı olma özelliğine sahip eser, ülkemizde oldukça yeni bir iş alanı olan Online İçerik Yazarlığı konusunda kavramsal  bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor.


Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları

Yeni ve eski medya birbirine rakip mi? Bu iki olguyu birbirine rakip görmek baba ile oğul, anne ile kız arasında bir rekabet yaratma gibi bir şey. Yeni medya var ancak geleneksel medya var olduğu için yeni medya var. Geleneksel medya gazete, radyo ve siyah beyaz televizyon önünde yapılırken bugüne gelindiğinde tablet, cep telefonları ve diğer akıllı cihazlarla yapılan yeni medya ortaya çıktı. Bundan 25-30 yıl sonra da şuan yeni medya diye ifade ettiğimiz kavramda eskiyecek.


Bu kapsamda iletişim bilimcilerin üzerinde durması gereken en önemli olgu aslında bu yeninin geleneksele olan rekabeti değil ‘bilişim çağındaki ilerlemenin savrularak gerçekleşmesi’ olmalı.


E-gazeteciliğin dünyada ve Türkiye’de hızla büyümesi geleneksel gazeteciliği nasıl etkiledi? Geleneksel gazetecilik bitiyor mu? Bu sorulara cevap vermek gerçekten zor. Ancak artık medyanın ciddi bir dönüşümden geçtiğini herkes kabul ediyor. Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları kitabı, medyadaki yaşanan dijital dönüşümü yeniden okumanın ne kadar gerekli olduğundan hareketle kaleme alındı. Bu eser sadece yeni ve geleneksel medyanın bir karşılaştırılması değil. Big Data (Büyük Veri), Sosyal Medya, Ekonomi Politik, Siberalem, Basın İş Hukuku, Gezi Parkı, Matbuat,Bulanık Mantık ve Mahremiyet konuları da medya okuryazarlığı kapsamında ele alındı.


Eserde yer alan başlıca konular şunlar:

Geleneksel Gazetecilik ve Online Gazetecilik Karşılaştırması


Geleneksel ve Online gazetecilik ile ilgili aradığınız bilgilere ulaşabilir, bu alanda yaptığınız aramalarda kaynak olarak kullanabilirsiniz. Günümüzde internet (online) gazeteciliği bir çok gazetenin okur sayısından çok daha fazla kişi tarafından takip ediliyor. Yaşanan bu dönüşüm geleneksel gazetelerin tirajlarında ciddi oranda azalmalara neden oldu. Bu yeni durum sonucu ortaya şu soru atıldı: Geleneksel gazetecilik bitiyor mu? Kitabın bu bölümünde geleneksel gazeteciliğin tarihi ve süreç içerisinde uğradığı dönüşüme ele alınıyor.


Matbaa Osmanlı’ya Neden Geç Geldi?

Osmanlı’da Matbaa ve Matbaa’nın Türk coğrafyasında gelişimi ile ilgili birçok bilginin yer aldığı bu bölüm ödevler, yüksek lisans, doktora ve akademik çalışmalar için yardım alabileceğiniz önemli bir kaynak. 


Basın İş Hukuku’nda Gazetecilerin Çalışma İlişkileri

Bu bölümde gazetecileri korumak için getirilen Basın İş Kanunu’nun günümüzde yaşanan gelişmelere cevap verebilecek düzeyde olup olmadığı araştırıldı. Değişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin Basın İş Kanunu’nda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunun gerekliliği vurgulandı.


İnternet Haberciliğine Ne Kadar Güveniyoruz?

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Haberciliğinin Güvenilirliğine İlişkin Tutumları başlıklı bu bölümde bölüm internet haberciliği tüm yönleriyle ele alındı. İnternet gazeteciliğini etkileyen ticarileşmenin baskısı, haber değişimindeki eşitsizliğin artması, hukuksal düzenlemenin belirsizliği, ideolojik yönelimlerin yoğunlaşması ve güvenilirlik sorunsalı konuları geniş bir perspektif ile değerlendirildi.


Büyük Veri ve Mahremiyet

Kitabın bu bölümünde dünyada uzun zamandır tartışılan ancak ülkemizde yeni yeni ele alınmaya başlanan Büyük Veri (Big Data) kavramı detaylı bir şekilde işlendi. Artık büyük olmaktan çıkan Megabyte ve Terabyte veri boyutu yerini Petabyte, Exabyte, Zetabyte ve Yotobyte boyutuna bırakıyor. Veri madenciliğinde yaşanan gelişmeler, verinin devasallaşması, gelecek tahmin sistemleri, depolama kapasitelerinin artması, mahrem olanın teşhiri konusunda yeni bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu sorun iletişim bilimciler ve bilişimcilerin üzerinde düşünmesi gereken önemli bir konu halini aldı. Kitabın bu bölümü yaşanan bu gerekçelere gerekli bir açıklama olması düşüncesiyle hazırlandı.

Tek Parti İktidarları ve Gazete Haberciliği

Bulanık Mantık ve Mobil Uygulamalar

Sosyal Medya ve Ekonomi Politik

Sanal Ortamda Aşk: Online Arkadaşlık Siteleri